Svět mindfulness rodičů

Hector, Niko a Lucka

Hector je zo Španielska a Lucka zo Slovenska. Žijú v Čechách a své „áno“ si povedali v New Yorku. Za sedem měsiacov přišiel na svet Niko.

Lucka s Hectorom vstupovali do manželstva po niekoľkoročnej známosti. Ak jeď sú obaja z iných kultúr, zdieľajú rovnaké hodnoty, vrátane prístupu k rodičovstvu. Ešte pred narodením Nika vedeli, akým spôsobom ho budú viesť a vychovávať.

Príprava a plánovanie uľahčili Lucke a Hectorovi prechod do rodičovských úloh. Tie skĺbili s prácou tak, aby sa mohli o Nika obaja starať a tráviť s ním dostatok času.

Večery a víkendy sú časom pre rodinné rituály. To si malý Niko vychutnáva prítomnosť oboch rodičov. Všímavý postoj k Nikovi naučil Luciu a Hectora pristupovať k rituálom uvoľnenejším spôsobom. Ich kompasom je prítomný okamih a nie vopred stanovené pravidlá. “Keď chce Niko spinkať, urobíme uspávací rituál. Keď sa chce hrať, tak sa hráme…”, vysvetľuje Lucka.

Hector s Luciou berú svoje dieťa ako rovnocenného partnera. Aj preto starostlivo načúvajú jeho náladám a potrebám, ktoré sa v čase menia. Ich aktívny prístup motivuje Nika k samostatnosti. Tu rozvíjajú napríklad pri spoločnom jedle, keď všetci sedia pri jednom stole. Od šisteho mesiaca, kedy deti prechádzajú na pevnú stravu, dokáže Niko znakovou rečou vyjadriť svoje potreby – či má ešte hlad, chce pridať alebo je sýty.

Fotogaléria

Rodičovská inšpirácia od Hectora a Lucky

Dieťa je rovnocenný partner

Berte svoje dieťa ako rovnocenného člena rodiny. Nechajte mu voľnosť, aby Vám ukázalo cestu, ako s ním najlepšie komunikovať. Snažte sa žiť prítomným okamihom. Reagujte na jeho aktuálne emócie.

Od šiestich mesiacov môžete svoje dieťa učiť detskú znakovú reč. Je zložená zo súboru jednoduchých gest a pohybov rúk, ktoré nahrádzajú slová.

Ďalšie mindfulness rodiče

Tonda, Toník a Kristy

Narodenie Toníka, Kristýne a Tondovi prekopalo život. Obidvaja bojujú s únavou, zároveň sa snažia byť všímavými rodičmi.

Saška a Toby

Saška je provorodička. Učí sa každý deň. S malým Tobiášom sa vzájomne zoznamujú a zisťujú, čo obaja potrebujú.

Roman, Julinka, Sofinka a Martina

Dievčatká Sofinka a Julinka sa každý večer tešia na uspávací rituál s mliekom a pesničkami, po ktorom zaspávajú ľahko a spokojne.